Atgal

Energetinių skaitiklių duomenų surinkimas

ENERGETINIŲ SKAITIKLIŲ DUOMENŲ SURINKIMO SISTEMA skirta stebėti atskirų energetinių resursų skaitiklių (tokių kaip elektros, šilumos, karšto vandens ir pan.) parodymus ir sukurti atskiras energetinių skaitiklių grupes (pavyzdžiui: pastatas su nuomininkais).
Sistema skirta butų ūkio bendrijoms, verslo patalpų nuomotojams, pastatų aptarnavimo įmonės ar privačių nuosavybių administratoriams, kuriems tenka prižiūrėti, administruoti ir valdyti visų vartotojų atsiskaitymo procesą už suvartotus energetinius resursus.
Naudojami energetinių resursų skaitikliai gali būti prijungti prie bendros duomenų surinkimo sistemos bei kaupti jų archyvą. Skaitiklių rodmenis galima surinkti nuotoliniu būdu, juos perduodant radijo bangomis arba interneto ryšiu, todėl nėra būtinybės fiziškai vykti nurašinėti duomenų. Tokiu būdu itin sunku ar net neįmanoma klastoti skaitiklių rodmenų – tereikia visus matavimo prietaisus ryšio linijomis prijungti prie duomenų perdavimo valdiklių.
 
VERTĖ KLIENTUI:
  • PATOGUMAS. Kiekvieną mėnesį atėjus atsiskaitymo laikotarpiui už suvartotus energetinius rezursus ar kitas apskaitomas paslaugas nebereikia rankiniu būdu nurašinėti skaitiklių duomenų ir skaičiuoti rezultatus atskiriems vartotojams (pvz.: nuomininkams).
  • ANALITIKA. Nuolatinis prieinamumas prie duomenų suteikia galimybę greitai identifikuoti ir reaguoti į galimus apskaitos sistemos veikimo sutrikimus.
  • TAUPYMAS. Detalus duomenų archyvas leidžia stebėti ir studijuoti energetinių resursų vartotojimo pobūdį, leidžia matyti valandinį apkrovos profilį, spiko laiko periodus ir pan. Tokie duomenys suteikia galimybę pasiūlyti klientui lankstesnį atsiskaitymo planą.
  • KAŠTAI. Sistemos priežiūros išlaidų optimizavimas.
  • PAPRASTUMAS. Produktyvus skolų surinkimas ir lankstus įgyvendinimo modelis.
 
ĮRANGA SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMUI
Diegiant šiuos sprendimus elektrotechninėje spintoje kartu su elektros apskaitos, apsaugos, paskirstymo ir kitais prietaisais arba šilumos punkto valdymo skyduose instaliuojami valdikliai. Skaitikliai ryšio sąsajomis sujungiami instaliaciniais kabeliais su atskirų vartotojų apskaitos prietaisiais. Valdiklio būseną galima kontroliuoti distanciniu būdu, kompiuterinio ryšio sąsają.
 

KITI SPRENDIMAI, KURIUOS SIŪLOME:

 
SUSISIEKIME: +370 37 334074 | info@arevita.com
 
SEKITE MUS: